รายละเอียดขนย้ายแบบต่างๆ

ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์

จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

ย้ายคอนโดมิเนียม จากกรุงเทพไปต่างจังหวัด

จำนวนที่นั่ง 2 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

ย้ายคอนโดมิเนียม ภายในกรุงเทพ

จำนวนที่นั่ง 2 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

ย้ายทาวน์เฮ้าส์ จากกรุงเทพไปต่างจังหวัด

จำนวนที่นั่ง 2 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

ย้ายทาวน์เฮ้าส์ ภายในกรุงเทพ

จำนวนที่นั่ง 2 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

ย้ายบ้านเดี่ยว จากกรุงเทพไปต่างจังหวัด

จำนวนที่นั่ง 2 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

ย้ายบ้านเดี่ยว ภายในกรุงเทพ

จำนวนที่นั่ง 2 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 7 รายการ