ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์

จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ ***

ย้ายคอนโดมิเนียม จากกรุงเทพไปต่างจังหวัด

จำนวนที่นั่ง 2 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ย้ายคอนโดมิเนียม จากกรุงเทพไปต่างจังหวัด ***

ย้ายคอนโดมิเนียม ภายในกรุงเทพ

จำนวนที่นั่ง 2 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ย้ายคอนโดมิเนียม ภายในกรุงเทพ ***

ย้ายทาวน์เฮ้าส์ จากกรุงเทพไปต่างจังหวัด

จำนวนที่นั่ง 2 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ย้ายทาวน์เฮ้าส์ จากกรุงเทพไปต่างจังหวัด ***

ย้ายทาวน์เฮ้าส์ ภายในกรุงเทพ

จำนวนที่นั่ง 2 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ย้ายทาวน์เฮ้าส์ ภายในกรุงเทพ ***

ย้ายบ้านเดี่ยว จากกรุงเทพไปต่างจังหวัด

จำนวนที่นั่ง 2 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ย้ายบ้านเดี่ยว จากกรุงเทพไปต่างจังหวัด ***

ย้ายบ้านเดี่ยว ภายในกรุงเทพ

จำนวนที่นั่ง 2 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ย้ายบ้านเดี่ยว ภายในกรุงเทพ ***